חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3395-01
שם הקורס מימון חברות הזנק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר דור לי-לוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dorleel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 06/12/2020 - 22/01/2021
יום ד
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את תעשיית ההון סיכון והמאפיינים הייחודיים של עסקאות מימון חברות הזנק, בין השחקנים השונים. בקורס נדון במאפיינים הייחודיים של חברות טכנולוגיה והצורך במתווכים פיננסיים השונים באופי פעילותם ממשקיעים אחרים. ייסקרו השלבים השונים המאפיינים את מסלולן של חברות טכנולוגיה, מבנה החוזים בין המשקיעים לחברות, סוגי מניות ותגמול, הגנות למשקיעים בשלבים השונים והמאפיינים של מכשירים למימון חברות (common, preferred, participating, CLA ועוד).

במסגרת הקורס נלמד תיאוריה בסיסית של מימון חברות הזנק, בהיבטים המימוניים והאסטרטגיים. יוצגו מודלים בסיסיים והקשרים בין מאפייני ההשקעה השונים (יזמים, טכנולוגיה, סוגי מניות, תנאי השקעה וכו') וכמו כן, תנאים יסודיים לכדאיות השקעה עם אינפורמציה אסימטרית. בנוסף, יוצגו מגוון היבטים וממצאים אמפירים בתעשיית ההון סיכון.

* במידה והזמן יאפשר נעסוק גם בתהליך קבלת החלטות השקעה בחברות הזנק והמאפיינים הייחודיים שלו.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכלכלת עסקים (12312210) +ניהול המימון (12312410)
קורסים מקבילים
ניהול פיננסי (12313340)


tau logohourglass00:00