חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3431-01
שם הקורס חשיבה יצירתית וחדשנות בפיתוח מוצרים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' יעל שטיינהרטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ysteinhart@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

ארגונים ניצבים כיום בשוק תחרותי יותר המחייב אותם להתחדש וליזום; על מנת להציב בפני לקוחותיהם שירותים ההולמים טוב יותר את צורכיהם ואת דרישותיהם, ולתקשר להם מסרים באופן אטרקטיבי. יתרה מכך, היכולת לחשיבה חדשנית היא מפתח לקידום אישי של הפרט במרחבים שונים, ובראשם המקצועי.
בהתאם לכך, בקורס זה נדון במקורות האפשריים לחדשנות, תוך התמקדות בתפיסה האבולוציונית של שוק המוצרים. כמו כן, נכיר טכניקות מרכזיות לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים בארגונים, וכן טכניקות להעברת מסרים יצירתיים. הטכניקות מבוססות על "חשיבה המצאתית שיטתית" (Systematic Inventive Thinking) המוכרת בשדה הפרקטי-עסקי.
הקורס יתמקד בהקניית כלי השיטה על מרחב יישומיה, תרגול כיתתי ודוגמאות מהשטח, ויתנהל במתכונת משולבת של הרצאה אקדמית ושל התנסות סדנאית. הפעילות המשולבת תתבצע באופן דינמי ותכלול התנסויות ותרגילי חשיבה, לצד התייחסות ספציפית לאפשרויות היישום והשימוש בכלי החשיבה בתחומי ידע שונים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול השיווק (12312413) אוניהול השיווק (12642413)


tau logohourglass00:00