חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3441-01
שם הקורס ניהול קשרי לקוחות (CRM)
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר עירית ניצןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iritnitz@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

מונחים כמו ערך חיי לקוחות, נכסיות לקוחות, נתח ארנק ושיעור שימור הלקוחות נעשו נפוצים בשפה השיווקית של העשור האחרון. כל אלו הם חלק מהמעבר המהותי שעובר עולם השיווק ממיקוד בניהול מוצרים (ומותגים) למיקוד בניהול לקוחות. זהו ניהול ממוקד לקוח.

מנהלי שיווק מודדים את ערכו (הכלכלי) של הלקוח בטווח הארוך (במונחי רווחיות) ומנהלים את הקשר עימו במטרה להשיא רווחיות זו. הם פועלים לגיוסם של לקוחות שערכם לאירגון צפוי להיות משמעותי, מפתחים בצורה מושכלת את מערכת היחסים עימם, ומשמרים אותם כלקוחות, כל זאת על מנת למקסם את ערך בסיס הלקוחות של האירגון (החברה) בטווח הארוך.

מטרת הקורס לסקור מספר נושאים החשובים לניהול שיווק ממוקד לקוח. בין השאר יסקרו שיטות להערכת רווחיות לקוחות וחישוב ערך חיי לקוח, סוגי לקוחות והערכת חשיבות נאמנות של לקוחות, שיטות לרכישה, פיתוח ושימור של לקוחות, ניתוחי שביעות רצון ונטישות, נושאים הקשורים בניתוח מסע הלקוח (Customer Journey) והאופן שניהולו תורם לרווחיות מלקוחות, שימוש במועדוני לקוחות ועוד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול השיווק (בציון סף 78) (12312413) אוניהול השיווק (בציון סף 78) (12642413)


tau logohourglass00:00