חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3455-01
שם הקורס קמעונאות בעידן הדיגיטלי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה מר רונן זאב בר שלוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronbs1@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/05/2021 - 18/06/2021
יום ו
שעות 08:00-10:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יסייע למשתתפים להבין ולנתח שיטות עבודה, עקרונות ודילמות מרכזיות בתחום הקמעונאות והסחר האלקטרוני בהיבטים ישומיים ותיאורטיים ולהעמיק בתכנון ובחשיבה המובילה לבנית התמהיל הנכון שמאפיין זירת מסחר אלקטרוני מצליחה ולהכיר את המאפיינים העיקריים ומערך האיזונים בין השחקנים המרכזיים בתחום זה. בקורס נתמקד בהיבטים האסטרטגיים, העסקיים והשיווקיים וניגע על קצה המזלג בהיבטים תפעוליים ולוגיסטיים של התחום.

בקורס ילמדו תאוריות ומושגים מעשיים ויישומיים תוך הצגה ולימוד של אסטרטגיות ודרכי פעולה מרכזיות של זירות מסחר אלקטרוני מובילות בעולם ובישראל וינותחו האתגרים העיקריים ודרכי ההתמודדות שלהן.
בסיומו של הקורס יוכלו המשתתפים:
1. להכיר את מושגי היסוד של תחום המסחר האלקטרוני והקמעונאות הרב ערוצית.
2. להבין ולנתח את המודלים העסקיים העיקריים ואת הפונקציות המרכזיות של זירות מסחר שונות.
3. להכיר זירות מסחר ופלטפורמות משלימות בתחומים שונים ואת אסטרטגיות הפעולה העיקריות שלהן.

בקורס נלמד על דרכים ואסטרטגיות שונות לבניית זירת מסחר אלקטרוני מצליחה ומבודלת ועל האתגרים המרכזיים הנגזרים מפעילויות קמעונאיות רב ערוציות. בין השאר נבחן בקורס את ההיבטים היישומיים והמעשיים ואת העוגנים המרכזיים המשמשים גופים מובילים בתחום כגון שיטות לשילוב בין מערכות קמעונאיות פיזיות לבין מערך של סחר אלקטרוני, שיטות תימחור, בניית קטלוג עם מיגוון מוצרים רחב ודינמי, אתגרים לוגיסטים, אפיון UX / UI של אתר סחר, שיטות שיווק בדיגיטל ונאמנות לקוחות, פעילות בפלטפורמות M-commerce ועוד.

הקורס מתנהל במתכונת המשלבת הרצאה אקדמית והדגמה מעשית מזירות מסחר הרלוונטיות לנושא השיעור. בכל מפגש יוצג הנושא תוך הסבר תיאורטי ומעשי המסתמך על דוגמאות יישומיות ורלוונטיות והצגת חומרים שונים המייצגים את הנושא הנלמד בשיעור. על בסיס אלה יערך בכל מפגש דיון בכיתה ועבודה עצמאית על הנושאים הממחישים את החומר הנלמד.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול השיווק (12312413) אוניהול השיווק (12612413)


tau logohourglass00:00