חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3458-01
שם הקורס שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בסטארט-אפים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה מר מיכאל גליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gallym@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 06/12/2020 - 22/01/2021
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס מיועד לספק מסגרת וכלים לקבלת החלטות שיווק, מכירות ופיתוח עסקי שרלבנטיות ליזמות חדשנית בתנאי אי וודאות.
בישראל זירת סטרט-אפים מאוד פעילה. נכון לראשית 2019 יש כ- 6,200 חברות פעילות, אותן ניתן להגדיר כסטרט-אפים.
לפי מחקרים, רוב הסטרט-אפים שנכשלים, אינם נכשלים בגלל כשלון טכנולוגי בפיתוח, אלא דווקא בגלל החלטות הקשורות לשיווק.
בתהליך התפתחות היזמות משלב הרעיון הראשוני, הערכת ההזדמנות, דרך הפיתוח, הביטא, הלקוח הראשון, החדירה הראשונית והצמיחה תוך ביסוס יתרון תחרותי, הצוות המוביל מתמודד עם דילמות שיווקיות מורכבות, בעלות מאפיינים ייחודיים, רובן מול לקוחות מחוץ לישראל, בסביבות עסקיות לא מוכרות עם פערים תרבותיים. אין פתרון אוניברסאלי בשיווק, אך על בסיס ניסיון אמפירי רב בחו"ל וגם בארץ גובשו תפיסות ושיטות להתמודדות עם הסוגיות השיווקיות הידועות, תוך התאמה לעולם הסטרט-אפים. בהן עוסק הקורס.
תפיסות אלו החלו להיות מוטמעות גם בארגונים וותיקים בענפים כמו: בנקאות, ביטוח, בטחון, תעשיה מסורתית וכיו"ב שמעוניינים להוביל תהליכי חדשנות.
הקורס מיועד להציג בפני הסטודנטים את תפקיד השיווק (המכירות והפיתוח העסקי) בסטרט-אפים מיום ההקמה ועד לתחילת הצמיחה, לסייע להם להתמודד עם דילמות שיווקיות, לקבל החלטות ולהוציאן לפועל. הקורס רלבנטי גם למנהלים בענפים מסורתיים השואפים לאמץ תפיסות מתקדמות של פיתוח והחדרת מוצרים חדשנים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00