חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3640-01
שם הקורס דיני קניין רוחני
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר עמרי רחום טוויגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omrirach@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/03/2021 - 30/04/2021
יום ג
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

במאה ה-21, מידע הוא הזהב או הנפט החדש. כמעט ולא ניתן למצוא עסקים שמידע אינו מהווה נכס עיקרי ומהותי בהם. בהקשרים טכנולוגיים, ובמרחב המקוון בפרט, מידע הוא אבן היסוד לפעילות כולה.

בקורס זה נבחן את האופן שבו המשפט מגן על מידע בעל ערך כלכלי ותוצרים אינטלקטואליים. מערכת הדינים הרלוונטית לסוגיה זו היא דיני הקניין הרוחני, שהם שם משפחה לדינים שמגנים על סוגים שונים של מידע, מסיבות שונות ובהיבטים שונים. דיני זכות יוצרים מגנים על יצירות הכוללות ביטויים מקוריים. דיני הפטנטים מגנים על המצאות ותגליות בתחומים טכנולוגיים. דיני הסודות המסחריים מגנים על סודות בעלי ערך תחרותי. דיני סימני המסחר וגניבת העין מגנים על שמות מסחריים, מוניטין ומותגים. דיני העיצובים התעשייתיים מגנים על חזות ייחודית של מוצרים. נדבר על היסודות של כל הדינים הללו, ונדגיש בעיקר את האופן שבו הם משתלבים בהקשר של הגנה על מיזמים עסקיים המבוססים על מידע או על נכסים בלתי מוחשיים, בעיקר בסביבה הטכנולוגית.

בנוסף, נדון גם באופן שבו המשפט מגביל שימוש בסוגי מידע מסוימים בהקשר עסקי. זאת, בעיקר בכל הנוגע למידע אישי על אנשים פרטיים ובמידע שאינו בהכרח מוגן באמצעות זכות קניינית, אבל מצוי ברשותם של אנשים או עסקים אחרים. בהקשר הזה נדון בדיני הגנת הפרטיות המתפחים בארץ ומסביב לעולם, ונדבר גם על דיני מחשבים והאופן שבו המשפט מגביל פעולות איסוף מידע בהיקפים גדולים כמו כריית מידע (scraping) ונתוני עתק (big data).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00