חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3660-01
שם הקורס עקרונות בניהול ובמדיניות חדשנות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר רונן הראלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronenha@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/03/2021 - 30/04/2021
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

החדשנות מהווה מרכיב מרכזי ביצירת יכולת תחרותית בארגון ובצמיחתו ותהליכי הגלובליזציה והחשיפה לתחרות מציבים בפני כל פירמה דרישה מתמדת להטמעת חידושים ולהפיכת תהליך החדשנות לחלק מעבודתה השוטפת.

תהליך החדשנות מתבצע בפירמה על בסיס שיקולים פנימיים ומושפע מגורמים שונים כגון:
משאבי ידע פנימיים הכוללים את ההון האנושי ופעילות המו"פ בפירמה, תהליכים ניהוליים מובנים לשיתוף וניצול של ידע, קיום תרבות ארגונית בפירמה המעודדת חדשנות, חדשנות פתוחה לזיהוי והשגת ידע מגורמים בסביבה החיצונית כולל קשר עם גורמים בסביבה העסקית (ספקים, לקוחות, פירמות אחרות ועוד) וקשר עם גורמים בסביבה הציבורית (אקדמיה וגורמים ממשלתיים).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00