חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3850-01
שם הקורס יישומים טכנולוגיים בעולם המימון
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר ארי אחיעזצרו קשר
מרצה ד"ר ארז לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ariachia@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: erezzlevy@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 18:45-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים את ההשפעות של התפתחויות טכנולוגיות על תחום הפיננסים, בדגש על עולם השקעות. נראה כיצד דרך ההשקעה הכמותית (Quantitative Investing) והשימוש במאגרי מידע גדולים (Big data) משנים את הדרך המסורתית בה ניהלו בעבר השקעות, הן משקיעים פרטיים והן משקיעים מוסדיים. כלים שבעבר היו נגישים רק לקרנות הגידור הגדולות ביותר כיום זמינים גם למשקיע הבודד, וחשוב לבחון את הערך והאתגר בשימוש בהם.

ראשית נסקור כיצד המודלים העיקריים להשקעות בעולם המימון הפכו לזמינים לשימוש עבור משקיעים דרך פלטפורמות בעולם הפינטק. נשתמש בפועל במספר פלטפורמות על מנת לבנות תיקי נכסים מורכבים על בסיס אנומליות ופרמטרים שנמצאו כמשפיעים על התשואה של תיק ההשקעות.

בהמשך, נסקור את ההתפתחויות הטכנולוגיות בעולמות ניתוח הנתונים, קריאת טקסט אוטומטית (NLP - Natural Language Processing), השקעה חברתית, נתונים אלטרנטיבים, ושיטות של מכונה לומדת (Machine learning), ונבחן כיצד אלו משפיעים על אפשרויות ההשקעה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםת' ההשקעות וניתוח ני''ע (12313341) אותורת ההשקעות וניתוח ני''ע (12613341)


tau logohourglass00:00