חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3856-01
שם הקורס מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה מר משה קפלןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mks@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ג
טווח תאריכים 26/02/2023 - 28/04/2023
יום א
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 252
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים את עולם המטבעות הקריפטוגרפיים ואת השיבושים אשר
היא מבצעת היום במודלים עסקיים בתחום הפינטק (ובעולמות משיקים) והשפעות פוטנציאליות
עתידיות.
ראשית נלמד את היסודות הטכנלוגיים העומדים בבסיס המטבעות הקריפטוגרפיים מבוססי
.Blockchain
בהמשך נסקור את המודלים השונים (Altcoins, Contracts Smart, Bitcoin ו ? Blockchain
0.3 (ונלמד את המודלים העסקיים שמושפעים מהם היום ועל היכולות הפוטנציאליות, כמו גם את
הרגולציה המתהווה בתחום.
כמו כן נסקור את מודלי הנפקות וההשפעות שלהן על מימון חברות הזנק.

הקורס יועבר במתכונת שבה הסטודנטים נדרשים להעביר נושא לפי בחירתם, או לאפיין פתרון ולהציגו על בסיס הידע שנלמד בקורס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00