חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3925-01
שם הקורס אחריות תאגידית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר טליה אהרוניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: taharoni@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 458
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/03/2021 - 30/04/2021
יום ג
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס ידון בסוגיות המרכזיות של תחום האחריות התאגידית בהקשרן ההיסטורי, המשפטי , הכלכלי, הגלובאלי והישראלי. הקורס יתמקד בשילובה של גישת האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מאסטרטגיה עסקית ותהליך הניהול העסקי תוך הצגת דרכי יישום אפשריות במערכת קבלת ההחלטות של הפירמה המודרנית ותוך ניתוח תרחישים מעשיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00