חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3928-01
שם הקורס Development and Use of Patents As a Strategic Business Tool
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה עו"ד גרשון פניטשצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gerson.panitch@finnegan.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 25/07/2021 - 29/07/2021
שעות 17:15-20:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1 Semester Unit

This is a crash course in patent strategy geared to strategically-minded business people. Some companies spend fortunes on patents and end up with little value. Others develop and use patents with a level of strategic precision that enables them to boost their valuation by many multiples. In this course, we will focus on what business people need to know in order to align their patents with their long term business strategies, and with the goal of affirmatively using patents as a mechanism to propel valuation.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00