חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3943-01
שם הקורס Digital Opportunities: Insights From the Startup Nation
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה ד"ר אייל יוסף בנימיןצרו קשר
מרצה ד"ר תומאס לואלן
צור קשר דוא"ל: eyalbenjamin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 447
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 19/07/2021 - 23/07/2021
שעות 15:45-20:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נא לראות תיאור קורס בשפה האנגליתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00