חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3945-01
שם הקורס Non-Product Branding : Nations & Places
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' עדו אהרוניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: idoaronoff@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר קיץ תשפ"א
טווח תאריכים 29/08/2021 - 02/09/2021
שעות 17:15-20:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

This course aims to introduce students to the fundamental concepts and principles of non-product branding in the context of managing the reputation and performance of places.

The course will explore key concepts and terminology in the following fields: public diplomacy, marketing, nation branding and place positioning with a strong emphasis on the economic value of places as brands.

Through several case studies and real-life examples, the class will examine the rise of nation branding and how the information revolution has brought about a fundamental paradigm shift that has affected the goals and methods of traditional policy making, diplomacy and marketing.

The course will explore, from a practitioner's point of view, the impact this revolution has had on the core practice of diplomacy, how places present themselves, manage their reputation and handle crises.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00