חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-7310-01
שם הקורס פרויקט : נדל"ן בינלאומי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
מרצה פרופ' דן בן-שחרצרו קשר
מרצה מר ישראל יואל צימרינגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bdanny@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 42
צור קשר דוא"ל: yisrael@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה פרוייקט
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרויקט : נדל"ן בינ"לטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (12312410) אוניהול המימון (12612410) אוניהול המימון (12642410) אוCorporate Finance (12382410) +כלכלת עסקים (12312210) אוכלכלת עסקים (12612210) אוכלכלת עסקים (12642210) אוMicroeconomics (12382210)
קורסים מקבילים
מימון וכלכלת נדל''ן (12313312) אוניתוח והשקעות נדל''ן (12313362)


tau logohourglass00:00