חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-2207-77
שם הקורס השבחת ערך של מערכות בריאות מורכבות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה פרופ' בעז רונןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: boazr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ד
שעות 11:00-16:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרה: לתת לסטודנטים תפישת עולם ניהולית, ידע, וכלים לשיפור משמעותי של מערכות בריאות מורכבות: בית חולים, מחלקה בבית חולים, חדר מיון, חדר ניתוח, קופת חולים, מרפאת מחוז בקופ"ח, מרפאה ראשונית, מרפאת מומחים, מרכז להתפתחות הילד, מכון דימות, אגף לביטוח רפואי, אגף בקרת אישפוז בשרותי בריאות, מערכת רפואה צבאית וכו'.
שיטת הלימוד תתבסס על הרצאות, דיונים, פתרון אירועים ותרגילים, קריאות ועבודת שדה. הסדנה תתבסס על השתתפות פעילה של המשתתפים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00