חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-2209-77
שם הקורס דיני בריאות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה גב' תמר תבוריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tamarta@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 17:00-18:15
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

מערכת הבריאות והפעילות במסגרתה מושתתת על רגולציה ענפה ומעוררת סוגיות משפטיות מורכבות. כיום, מנהל מוסד רפואי נדרש להכיר את ההסדרים המשפטיים הרלבנטיים לפעילותו של המוסד. לשם כך, הקורס יסקור את עיקרי החקיקה והפסיקה הרלבנטיים, ובפרט חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה; את החובות המוטלות על המטפלים, כגון חובת הסודיות הרפואית והחובה לקבל הסכמה מדעת, על הדילמות המתעוררות בהקשר זה; את ההיבטים המשפטיים הרלבנטיים לצורך ניהול סיכונים רפואי, וכן העקרונות של דיני העבודה וניהול חוזים והתקשרויות הנדרשים למנהל בתחום הבריאות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00