חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-2210-77
שם הקורס ארגון שרותי הבריאות בעולם
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה פרופ' מרדכי שניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mshani@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/03/2021 - 30/04/2021
יום ד
שעות 08:15-11:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס


1. מחשבות על שרותי הבריאות בדור הבא.
2. שינוי פרדיגמות.
3. מדוע בריאות היא בעיה חברתית כלכלית קשה:
א. העולם המזדקן.
החולי בעולם.
טכנולוגיה בבריאות.
ההוצאה הלאומית לבריאות.
4. יעילות מקרו-כלכלית.
5. יעילות מיקרו-כלכלית
6. קיצוב ועדיפויות בשרותי בריאות.
7. שרותי הבריאות בהולנד.
8. שרותי הבריאות בשווייץ.
9. שרותי הבריאות בצרפת.
10. שרותי הבריאות בארה"ב
11. שרותי הבריאות בקנדה

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למערכות בריאות (12332110)


tau logohourglass00:00