חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-2210-77
שם הקורס ארגון שרותי הבריאות בעולם
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה פרופ' גיל פירצרו קשר
מרצה ד"ר יואל אנגלצרו קשר
מרצה ד"ר יוסף מנדלוביץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: gilfire@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: yoelangel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: sefi.mendloviv@moh.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 05/04/2022 - 03/06/2022
יום ד
שעות 08:00-10:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת קורס זה, שהינו קורס מתקדם בתואר ה-MBA במסלול ניהול מערכות בריאות, היא לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים לאופן הארגון של מערכות בריאות במדינות שונות בעולם תוך התייחסות למגוון שאלות:
א. כיצד נכון להעריך ולהשוות מערכות בריאות שונות תוך התייחסות לתשומותיהן, לאופן הארגון שלהן, לכללי הפעולה שלהן, לתפוקותיהן ולתוצאותיהן?
ב. אילו מודלים של מערכות בריאות (כגון ? המודל ביסמרקי, המודל הבבריג?י ואחרים) קיימים במדינות שונות בעולם? מהו הדומה ומה שונה ביניהם?
ג. מהם הערכים ותפיסות העולם העומדים בבסיסן של מערכות הבריאות השונות? אילו שינויים נעשו במערכות השונות במהלך השנים?
ד. מהם יתרונותיהן וחסרונותיהן של מערכות הבריאות השונות?
ה. מהו מקומם של ארגונים בינלאומיים בקידום הבריאות בעולם ובאיזו מידה הם משפיעים על מערכות הבריאות המקומיות?
הלימוד של מערכות הבריאות השונות בעולם ייעשה תוך מחשבה מתמדת על מערכת הבריאות בישראל וזאת כדי לאפשר ניתוח, הבנה והסתכלות ביקורתית טובים יותר עליה, לאבחן את יתרונותיה ואת חסרונותיה היחסיים ולחשוב על רפורמות שעשויות לקדמה בעתיד.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למערכות בריאות (12332110)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00