חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-3001-77
שם הקורס ניהול האיכות בשירותי הבריאות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה פרופ' רן בליצרצרו קשר
מרצה ד"ר איל צימליכמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rbalicer@netvision.net.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: eyal.zimlichman@sheba.health.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:15-09:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול - היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למערכות בריאות (12332110)


tau logohourglass00:00