חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-3001-77
שם הקורס ניהול האיכות בשירותי הבריאות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה פרופ' רן בליצרצרו קשר
מרצה ד"ר איל צימליכמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rbalicer@netvision.net.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: Eyal.zimlichman@sheba.gov.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 01/04/2022
יום ד
שעות 14:00-16:45
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

מבוא לאיכות ובטיחות הטיפול - היכרות בסיסית עם מושגי יסוד בתחום איכות הרפואה ומתן כלים להתמודדות אתגרי שיפור איכות הטיפול ושמירה על בטיחות המטופל במערכת בריאות במאה ה-21.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למערכות בריאות (12332110)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00