חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-3013-77
שם הקורס תכנון והקמת בתי חולים ושירותי רפואה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה ד"ר יובל חיים בלוךצרו קשר
מרצה ד"ר נירית פילוסוףצרו קשר
צור קשר דוא"ל: blochy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: niritpilosof@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/05/2021 - 18/06/2021
יום ד
שעות 15:30-18:15
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור הקורס
שירותי הבריאות בעולם, ובפרט בתי החולים, משקיעים מאמצים ומשאבים רבים בבניית מרכזים רפואיים חדשים ובשיפוץ מבנים קיימים במקביל לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ועדכון שיטות העבודה לשיפור בטיחות הטיפול, חווית המטופל, היעילות הכלכלית וכמובן בריאות המטופלים. הפעלה יעילה של מוסדות בריאות, ובעיקר הטמעה מוצלחת של שירותים חדשים, תלוים במידה רבה בסביבה הפיזית שבה מתקיים התהליך. יש חשיבות קריטית לתכנון נכון של מרכזים רפואיים חדשים משום שהיא משפיעה על אנשים ותהליכי עבודה לשנים רבות, וטומנת בחובה גם השקעה כספית גדולה ומחויבות פיננסית ארוכת טווח.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

הרצאה בכיתה

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00