חזרה

סילבוס

מספר קורס 1233-4101-77
שם הקורס עבודת שדה למערכות בריאות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל מערכות בריאות
מרצה ד"ר אייל יוסף בנימיןצרו קשר
מרצה ד"ר מיכל רולצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eyalbenjamin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 447
צור קשר דוא"ל: michalroll@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 03/06/2022
יום ד
שעות 18:30-21:15
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

עבודת שדה- חדשנות ויזמות במערכת הבריאות

דרישות קדם: סיום כל לימודי החובה בתכנית בציון מ"מ 75 לפחות

1.להקנות לסטודנטים\יות יכולת לקדם יזמות אישית או ארגונית, תוך התמודדות עם הכנסת חדשנות לארגון רפואי תוך שימוש בכלים עסקיים המשולבים בכלים של ניהול מערכות בריאות. תהליך העבודה יכלול ניתוח הצרכים, בעיות בניהול מערכות בריאות, והצפי לשינויים במערכת. בניית הצעות לטיפול בנושאים אלו, שיכללו התארגנות ניהולית משמעותית עקב השינויים הצפויים בדרכי הטיפול בעקבות שינוים גלובליים ברפואה, הצגת חלופות לפתרון, המלצה על תכנית נבחרת/מומלצת והצגת הפיתרון או תוכנית למימושה.

2. ליישם את התיאוריות בניהול רפואי שנלמדו במהלך התואר, בדרך של עבודה על נושא של יזמות ארגונית או אישית, תוך שילוב עקרונות של יזמות וחדשנות, בחינת היבטים רפואיים, כלכליים, חברתיים, משפטיים, רגולטוריים, אתיים ופוליטיים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00