חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-2201-01
שם הקורס פיתוח ושילוב מערכות ויישומים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר עידן רוטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: idanroth@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 15:45-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול טכנולוגיה ומידע (12312411)


tau logohourglass00:00