חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-2201-01
שם הקורס פיתוח ושילוב מערכות ויישומים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר עידן רוטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: idanroth@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 20:15-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 405
הורוביץ
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יקנה ידע לניתוח התרומות האפשריות של מערכת המידע לארגון, כלים למידול ועיצוב וכן ידע הנחוץ לשילוב, הערכה והטמעת מ"מ בארגון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול טכנולוגיה ומידע (12312411)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00