חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-2203-01
שם הקורס מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר יצחק שמרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ishemer@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 18:45-20:00
בניין לוקיי - ניהול
חדר 004
בנינגה
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה בוחן את הזיקה ההדדית בין אסטרטגיה עיסקית לבין האופן בו ממנף אירגון את טכנולוגיות המידע.
מערכות מידע מיושמות באירגונים החל מתחילת שנות ה-50 במאה ה-20. בתקופה הראשונה התבטאה תרומתן של מערכות המידע לאירגון בעיקר בהתמודדות עם עיבוד נפח נתונים גדול, בהתייעלות ובשיפור תהליכי עבודה פנימיים. בשנים האחרונות נצפית תרומה משמעותית של מערכות המידע גם למיצובו של האירגון בסביבתו העסקית. מערכות המידע המודרניות מסייעות לאירגון, בין השאר, להרחיב ולגוון את היצע המוצרים והשירותים ללקוחותיו, לשפר את כושר המיקוח שלו מול הספקים, וליצור בידול ביחס למתחרים. יתרה מזאת, ארגונים מובילים אף הובילו מהלכים לשינוי כללי התחרות בשוק בהסתמך על טכנולוגיית המידע.
הקורס מתבסס על דיונים כיתתיים באירועים (case-studies) ועל הרצאות משלימות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול טכנולוגיה ומידע (12312411) אוניהול טכנולוגיה ומידע (12612411) אוניהול טכנולוגיה ומידע (12642411)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00