חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3244-01
שם הקורס ניהול ידע
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר מוריה לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: morialevy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
טווח תאריכים 18/10/2020 - 04/12/2020
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במאה ה-21, ידע ומידע הינם נכס משמעותי בכל ארגון. מינוף מידע וידע אלו, הם מפתח להצלחת הארגון.
הקורס מציג כלים ומתודה לשימור, שיתוף, הנגשת ופיתוח ידע בארגונים.
מטרתו לתת בידי מנהלי העתיד, כלים לפיתוח העובדים, פיתוח העבודה, ופיתוח העסק.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00