חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3244-01
שם הקורס ניהול ידע
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר מוריה לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: morialevy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 10/10/2021 - 26/11/2021
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 104
ליאון
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במאה ה-21, ידע ומידע הינם נכס משמעותי בכל ארגון. מינוף מידע וידע אלו, הם מפתח להצלחת הארגון.
הקורס מציג כלים ומתודה לשימור, שיתוף, הנגשת ופיתוח ידע בארגונים.
מטרתו לתת בידי מנהלי העתיד, כלים לפיתוח העובדים, פיתוח העבודה, ופיתוח העסק.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00