חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3253-01
שם הקורס נושאים מתקדמים במדעי הנתונים למנהל עסקים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר תומר גבעצרו קשר
מרצה ד"ר רן תל-נירצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tomergev@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: rantelnir@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
טווח תאריכים 11/12/2022 - 29/01/2023
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 304
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות Data Science וMachine Learning לבעיות מבוססות נתונים בתחום העסקי. הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלים ואלגוריתמים מתקדמים וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי בתחום. הקורס הינו קורס מתקדם המיועד להרחיב את הידע לסטודנטים שלמדו את קורס הקדם. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות ואלגוריתמים של כריית מידע בדגש על Supervised Learning וPredictive Modeling . הלימוד בקורס מורכב מהרצאות בכיתה, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת חומר, מעבר אופציונלי על הרצאות מוקלטות, תרגול ולימוד שימוש בכלי machine learning ב R או בפייתון). כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בהיקף נרחב בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא ליישומי דאטה במנע''ס (12423265) אומדע הנתונים למנהל עסקים (בציון סף 78) (12312416)
קורסים מקבילים
טיפול יישומי בנתוני אנליט (12423271)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00