חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3255-01
שם הקורס יזמות הייטק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה גב' נוגה קפצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogakap@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 10/10/2021 - 26/11/2021
יום ד
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 303
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בהבנת ישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות וביזמות פנים-ארגונית, תוך שילוב היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. הקורס ישים דגש על הבטים מעשיים של עולם היזמות
בין הנושאים שידונו בקורס: התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית עסקית ? מטרות ומבנה וניתוח, יזמות ומקורות המימון,הערכת שווי למיזמים חדשים. יזמות פנים ארגונית ? התהליכים הטבעיים, הארגון המשולב ותהליכי החדשנות הפנים ארגונית. נדון בסוגיות של העברה טכנולוגית הקשורות ביזמות במגזרי ההי-טק, וגישות הייחודיות לסטרטאפים טכנולוגיים בעולם הווב והמובייל.
הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות כולל מצגות צוותי סטודנטים, והרצאות אורחים יזמים. לכל המפגשים יש להביא מחשב נייד ו/או טאבלט ו/או סמארטפון המאפשר גלישה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00