חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3255-01
שם הקורס יזמות הייטק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה גב' נוגה קפצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogakap@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 10/10/2021 - 26/11/2021
יום ד
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי ניהול
חדר 303
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בהבנת ישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות וביזמות פנים-ארגונית, תוך שילוב היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. הקורס ישים דגש על הבטים מעשיים של עולם היזמות
בין הנושאים שידונו בקורס: התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית עסקית ? מטרות ומבנה וניתוח, יזמות ומקורות המימון,הערכת שווי למיזמים חדשים. יזמות פנים ארגונית ? התהליכים הטבעיים, הארגון המשולב ותהליכי החדשנות הפנים ארגונית. נדון בסוגיות של העברה טכנולוגית הקשורות ביזמות במגזרי ההי-טק, וגישות הייחודיות לסטרטאפים טכנולוגיים בעולם הווב והמובייל.
הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות כולל מצגות צוותי סטודנטים, והרצאות אורחים יזמים. לכל המפגשים יש להביא מחשב נייד ו/או טאבלט ו/או סמארטפון המאפשר גלישה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00