חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3270-01
שם הקורס מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר משה אונגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mosheunger@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
טווח תאריכים 23/10/2022 - 09/12/2022
יום ד
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 303
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume), שטף (Velocity) ומגוון (Variety) סוגי הנתונים הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי ועוד. על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים בממדי ענק. לשם כך, נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק. קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data אשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס ייסקרו שיטות שונות לעיבוד מקבילי (כגון Map-Reduce), יכולת אחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתונים, כגון Pig, Hive. כמו כן, נדון בטכנולוגיות עדכניות של מסדי נתונים, כגון: NoSQL ו-In Memory Databases המותאמים לסביבה המאופיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים מובנים (Structured) ולא מובנים (Unstructured), תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק. הקורס יתמקד בהצגת פתרונות יישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק בסביבה עסקית ושיווקית. בתום הקורס הסטודנטים יוכלו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות לניהול נתוני עתק לצורך פתרון בעיות אנליטיקה עסקית. הקורס יספק בסיס תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בטכנולוגיות נתוני עתק. בסיום הקורס נדבר על השלכות של Big Data בדגש על רגולציה וכן היבטים עסקיים ואתים אחרים.
במהלך הסמסטר יתבצעו שני מפגשי תרגול המהווים התנסות מעשית בטכנולוגיות נתוני עתק.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםמבוא ליישומי דאטה במנע''ס (12423265) אונ''מ במדעי הנתונים למנע''ס (12423253) אורשתות נוירונים, שיטות ו.. (12423248) אומדע הנתונים למנהל עסקים (12312416) אומדע הנתונים למנהל עסקים (12612416) אומדע נתונים למנהל עסקים (12642416)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00