חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3277-01
שם הקורס כריית טקסט
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר ענבל יהב שנברגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: inbalyahav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/05/2021 - 18/06/2021
יום ד
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

אנחנו חיים בעידן המדיה החברתית, עידן בו אנו מוצפים במידע המגיע אלינו ממקורות רבים ומגוונים, ובפורמטים שונים. חלק גדול מהמידע המגיע אלינו ונמצא במדיה החברתית הינו טקסטואלי, ורובו נוצר ע"י משתמשי המדיה.

בקורס זה נלמד לנתח מידע טקסטואלי באופן ממוכן. נתמקד בשני סוגי ניתוח נתונים. הראשון הינו ניתוח שאינו מפוקח, היינו, מציאת תבניות ותובנות מתוך אוסף של טקסטים (לדוגמא, מציאת טרנדים וסיכום נושאי שיח ברשת). השני, הינו ניתוח מפוקח, בו המטרה היא לסווג את המידע לקבוצות מוגדרות מראש. דוגמא נפוצה בה נתמקד הינה ניתוח סנטימנטים - האם טקסט נכתב באופן חיובי, שלישי, או ניטרלי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכריית נתונים למנע''ס עם יש (12423275) אומבוא לאנליטיקה עסקית (12217020) אונ''מ במדעי הנתונים למנע''ס (12423253)


tau logohourglass00:00