חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3279-01
שם הקורס האירגון הדיגיטלי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר יפתח נגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ynagar@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 01/04/2022
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 406
גולדשטיין
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חדירתן של טכנולוגיות מידע חדשות בעשורים האחרונים, גרמה לזעזועים ושינויים רבים בארגונים, בתעשיות, ובשווקים. חברות כמו Uber, Airbnb, Netflix השיגו יתרון תחרותי בעזרת דרכים חדשות לארגון ולניהול התפעול, ומודלים עסקיים חדשים, שמנצלים היטב את יכולות הטכנולוגיה.
באקלים התחרותי הנוכחי, כל הארגונים ? גם אלה הנחשבים "מסורתיים" ושאינם עתירי טכנולוגיה ? חייבים להסתגל ולהתאים את עצמם לסביבה. שימוש טקטי בטכנולוגיות מידע לא מספיק; על?מנת לשרוד ולשגשג, ארגונים נדרשים למצוא דרכים חכמות לשימוש אסטרטגי בטכנולוגיה.
בקורס זה נאפיין את הסביבה התחרותית-טכנולוגית של העידן הנוכחי; ננתח מקרי בוחן ונלמד כיצד ארגונים מובילים ? מתעשיות שונות ? משתמשים בטכנולוגיה כדי לשנות את הדרכים בהן הם פועלים; ונציע מסגרות אנליטיות שיסייעו לתכנון מהלכי טרנספורמציה דיגיטלית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00