חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3280-01
שם הקורס משחוק ככלי ניהולי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה ד"ר גנית ריכטרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: grichter@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי ניהול
חדר 305
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

העליה העצומה בפופולריות של משחקי מחשב מקוונים וההתפתחויות בטכנולוגיות המידע, המאפשרות דפוסי תקשורת חדשים ואיסוף עקבות דיגיטלייים, הגבירו את העניין של המגזר העסקי בתופעה. המשחק חודר למקומות עבודה, לא רק לצורכי הפגת מתחים בעבודה היומיומית, אלא גם בתהליכי ההכשרה וההדרכה, ככלי מחקר, ללמידה, לביצוע משימות חישוביות, כמו גם עידוד ושינוי התנהגות. המשחק, ככלי בידי הארגון, משמש בכמה מישורים: בתוך הארגון, מול לקוחות וספקים, לרווחת הפרט ולמיקור המונים.

הקורס יתמקד בשימוש במשחקים (Serious Games), במנגנוני משחק, ובמתודולוגיות וטכניקות מעולם המשחקים (Gamification) בתחומים 'רציניים' לטובת קידום מטרות עסקיות, חברתיות ואחרות. דגש ינתן על יישומים במגוון הקשרים וניתוח דוגמאות מהעולם. בנוסף, ניחשף לכמה מהשאלות ואי ההסכמות, מגבלות וסוגיות אתיות בתחום מתפתח זה.

הקורס מבוסס על רקע תיאורטי, מודלים ומתודולוגיות רלונטיים, ומשלב מימד יישומי- עיצוב פיתרון משחקי לבעיה ארגונית. הסטודנטים ירכשו בסיס ידע על אינטראקציה משחקית וילמדו כיצד ליישם יידע זה בעולם הארגוני.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00