חזרה

סילבוס

מספר קורס 1242-3282-01
שם הקורס סייבר למנהלים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות מידע
מרצה מר אהוד דואניסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: udid@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ג
טווח תאריכים 23/10/2022 - 09/12/2022
יום א
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 252
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס לפרוס את העולם הטכנולוגי של הסייבר על מרכיביו השונים. נקודות החוזק ונקודות התורפה, מטרות האבטחה בסייבר, מבנה מחשבים ורשתות תקשורת, מגבלותיהם ופגיעותם. הקורס סוקר היבטים טכנולוגיים בהתפתחותה ומודל פעולתה של רשת האינטרנט, פרוטוקולים, רשת ה WEB-והסכנות שבה, מחשוב ענן והאתגרי הסייבר הכרוכים בו, יסודות וכלים קריפטוגרפים, תקיפות נפוצות, תשתיות תקיפה ומערכות הגנה.
במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו והתנסות עם ארועים מורכבים, הבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים הניהולים בעידן הדיגיטלי. הקורס עוסק בלימוד וניתוח תוך התמקדות בניהול טכנולוגיות בסביבה דינאמית. במהלך הקורס נסקור בעיות ואתגרים עסקיים וניהוליים מתחומים שונים, מהתעשייה והאקדמיה ונדון בדרכים להתמודדות באתגרי הסייבר של האירגונים.
הקורס מיועד לסטודנטים מתחומים שאינם טכנולוגיים, עם זאת הוא טכנולוגי במהותו. בקורס נסקור את ההיבטים הטכנולוגיים של עולם הסייבר ומרכיביו השונים. חוזק וחולשה עיקריים, יעדי אבטחת סייבר, כלי קריפטוגרפיה בסיסיים, מבנה מחשבים ורשתות תקשורת, כמו גם מגבלותיהם ופגיעותיהם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00