חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-2103-01
שם הקורס שיטות מחקר התנהגותיות בניהול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' פיטר במברגרצרו קשר
מרצה פרופ' דניאל הלרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: peterb@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 343
צור קשר דוא"ל: dheller@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 437
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס מקנה ידע בשיטות המדעיות העיקריות המופעלות בחקר התנהגות בארגונים, ומיומנויות מעשיות ביישום טכניקות שונות בביצוע מחקר אמפירי. בקריאה, הרצאה, תרגול פרטני, תרגול ממוחשב ודיווח בכתב נעסוק בהמשגה ומדידה, דגימה, ניסוי וסקר.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) אומודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211) +מבוא לסטטיסטיקה (12215112) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12352113) אוStatistics Market Researc (12382211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211)


tau logohourglass00:00