חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-2119-01
שם הקורס היחיד והקבוצה בארגון
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' פיטר במברגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: peterb@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ד
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 303
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה נועד לפתח את כישורי התלמידים בניתוח קריטי ושילוב של מחקר בהתנהגות ארגונית. תוך התמקדות בנושאים נבחרים הנוגעים להתנהגותם של אנשים וקבוצות בהקשר ארגוני, מטרת הקורס להציג את המחקר העדכני ביותר בנושאים מרכזיים להבנת ההתנהגות האנושית בארגונים עכשוויים. החל מנושאים מיקרו , הקוגניציה, האישיות והיצירתיות האישית, הקורס בוחן גם נושאים שבליבת האינטראקציה הדיאדית כמו צדק ורגש, ואז עובר לנושאים ברמה הקבוצתית כמו תהליכי צוות וביצועים קונטקסטואלים (כלומר, עזרה והשמעה). הקורס מבוסס על מחקר ומדגיש את מאפייני המחקר שמניבים תרומות תיאורטיות ואמפיריות חשובות בתחום הניהול והארגונים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214) אוניהול אנשים ומערכות - מיק (12612213) +ניהול אנשים ומערכות - מאק (12612214) אוניהול אנשים ומערכות-מיקרו (12642213) אוניהול אנשים ומערכות - מאק (12642214)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00