חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3114-01
שם הקורס יחסי העסקה וארגוני עובדים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה ד"ר יצחק ספורטאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: saporta@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 3
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 17:15-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 406
גולדשטיין
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 1 י"ס

השינויים המשמעותיים ביחסי העסקה בישראל, השימוש הגובר בעובדי קבלן- שירותים ועבודה, התעוררות נושא ההתארגנות, המחאה החברתית וחוסר הנחת מהמתחולל בשוק העבודה יהוו חלק מרכזי מהקורס.

החלק הראשון של הקורס ידון בתחום יחסי העבודה כתחום של עבודה מאורגנת, כך שההתייחסות תהיה בעיקר לאיגודים מקצועיים והשפעתם על יחסי עבודה. ההתייחסות תהיה לרעיונות בכלל, ולמצב הישראלי בפרט. הדגש יושם על מבנה מערכת יחסי העבודה בישראל בעיקר בהיבט המוסדי שלה, והחוקים המסדירים יחסי עבודה אלו. בדיון הציבורי בישראל יש חוסר הבנה בסיסי לגבי המשמעות של יחסי עבודה קיבוציים אחת ממטרות הקורס לבחון את הנושא.

בחלק השני של הקורס ידונו יחסי עבודה אישיים, אפליה בשוק העבודה ועתיד יחסי העבודה המאורגנים במדינה שאמצה לה את הטיעונים הניזונים בעיקר מתפיסת עולם אחת (תנחשו, מהי התפיסה?) המעלה על נס צרכנות בלי להתייחס לעולם העבודה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומערכות (12312212) אוניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214) אוניהול אנשים ומערכות - מיק (12612213) +ניהול אנשים ומערכות - מאק (12612214)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00