חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3242-01
שם הקורס אסטרטגית תגמולים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' פיטר במברגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: peterb@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 343
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 05/04/2022 - 03/06/2022
יום ג
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 254
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מתמקד בנושאים תיאורטיים ומעשיים בתכנון מערכות תיגמול בארגונים עכשוויים. באמצעות גישה שיטתית, הסטודנטים מפתחים אסטרטגיית תיגמול ותכנית שכר מפורטת עבור חברת הייטק מדומה. הנושאים הבאים יוסקרו:
? שיקולים אסטרטגיים בתכנון מערכות שכר
? הגנות פנימי ופיזור שכר
? הגנות חיצוני ותחרותיות בשכר
? שכר על בסיס ביצועים של יחידים, קבוצות וחטיבותלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214) אוCareer Management Series (12382213) +Fellowship (12382214) אוניהול משאבי אנוש ויחסי עב (12433424) אוניהול אנשים ומערכות - מיק (12612213) +ניהול אנשים ומערכות - מאק (12612214) אוניהול אנשים ומערכות-מאקרו (12642212) +ניהול אנשים ומערכות-מיקרו (12642213)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00