חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3424-01
שם הקורס פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' פיטר במברגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: peterb@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 343
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 03/06/2022
יום א
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 305
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרויקט: ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומערכות (12312212) אוניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00