חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3555-01
שם הקורס פרויקט: פרקטיקום בייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה ד"ר רוית כהן-מיתרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ravit@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ב
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 01/04/2022
יום ב
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 301
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס פרויקט הפרקטיקום נועד לאפשר התנסות מעמיקה ומקיפה, רכישת מיומנויות ותובנות מעשיות בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול משאבי אנוש בארגונים. הקורס מיועד לאלה המעוניינים להתפתח אישית ומקצועית בתחום הייעוץ הארגוני, הפיתוח ארגוני וניהול משאבי אנוש. במסגרת הפרקטיקום נבחן את ההיבטים המעשיים של ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, נפתח ידע רלבנטי לעיסוקים אלה ונעבוד על פיתוח הכישורים הנדרשים. הפרקטיקום בבסיסו מכוון לחיבור בין עולם הידע, המודלים והמושגים הנרכשים במסגרת הלמידה האקדמית, לבין עולם המעשה הייעוצי והניהול. הקורס יכלול לימוד של תיאוריות ומודלים מעשיים לעבודה ותרגול מיומנויות בייעוץ וניהול משאבי אנוש. הוא ישלב התנסות מעשית של עבודה בארגון ייעוצי או במחלקת משאבי אנוש והתלוות ליועצים או למנהלי משאבי אנוש. במהלך השנה יתבצע פרויקט אשר בו יבוצע פרויקט משמעותי עבור ארגון או עמותה. הפרויקט יאפשר רכישת ניסיון אמיתי ופרקטי בפרויקט ייעוצי עצמאי או בפרויקט ניהולי עצמאי. דוח הפרויקט ישלב תאור של העשייה וביסוסה על מאמרים אקדמיים. הקורס נועד לאפשר מרחב התייעצות ולמידת עמיתים למשתתפים בשאלות , דילמות וסוגיות מעשיות עמן הם נתקלים בעבודתם בארגון. בקורס ייבחנו דילמות מרכזיות מתחום הייעוץ, ההנחיה, ניהול משאבי אנוש וסוגיות שבהם יתקלו הסטודנטים במהלך עבודתם בשדה המקצועי. מטרת קבוצת ההדרכה של הפרקטיקום היא ללוות ולתת ליווי, והנחייה לסטודנטים בעבודת הפרקטיקום ולספק כלים ייעוציים רלוונטיים לעבודה. במסגרת הפרקטיקום תתאפשר גם התבוננות ובחינת תכנים אישיים ובירור מהלך ההתפתחות האישי של כל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומערכות (12312212) אוניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214)
קורסים מקבילים
ש''מ התנהגותיות בניהול (12432103) אוניהול צוותים בארגונים (12433015) אותהליכי שינוי ארגוני (12433223) אותהליכי גיוס ומיון מועמדים (12433107) אומנהיגות (12433016) אוהתנהגות ייעוצית (12433105) אוניהול הלמידה הארגונית (12433541)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00