חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3557-01
שם הקורס רגשות בארגונים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה ד"ר נאוה מיכאל צבריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: navamichael@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 422
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
טווח תאריכים 02/03/2021 - 30/04/2021
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

רגשות הם חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מארגונים. עבודה ועסקים כוללים מרכיבים רגשיים, ומזה מעל ל-30 שנה שרגשות בארגונים הוא נושא מחקר מרכזי. המחקר כיום אינו מתמקד עוד בשאלה האם רגשות קיימים בארגונים, אלא מתמקד בשאלות של איזה רגשות קיימים, מה הארגון ובעלי העניין שלו עושים עם הרגשות שלהם, וכיצד דינמיקות רגשיות משפיעות על היבטים שונים של תפקוד ארגוני. תפקודים אלה כוללים ניהול רגשות ברמה האישית, עבודה בצוותים והיבטים של מנהיגות, קבלת החלטות וכן השפעת רגשות חיוביים ושליליים על ביצועי הארגון. הקורס יקנה היכרות עם עקרונות בסיסיים להבנת רגשות ותהליכים רגשיים בארגונים, ויציג את הידע העכשווי בנושא רגשות תוך הסתכלות על תופעות ארגוניות ברמות היחיד, הקבוצה והארגון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00