חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3562-01
שם הקורס דילמות ניהול בכיר בארגונים גלובליים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה מר דב בהרבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dovbaharav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 01/04/2022
יום ב
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 253
הלימודים מתקיימים במחצית הראשונה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה תחשפו להתמודדות הוליסטית עם דילמות מורכבות של מנהלים בכירים בארגונים, תוך שימת דגש על האלמנט האנושי. בכל שיעור נדון בדילמה מרכזית איתה מתמודדים מנהלים בכירים בארגונים גדולים וגלובאלים. נסקור את השפעת הדילמה על תחומי הארגון השונים, ונעמיק בהיבט האנושי המשפיע ומושפע ממנה. השיעורים יכללו סקירה של חומר תאורטי עדכני, שפע של דוגמאות מהשטח ומהתנסות אישית של המרצים ושל אורחים מהתעשייה. הניתוח האינטגרטיבי המתכלל של האלטרנטיבות, יתן כלים למשתתפים להתמודד בעתיד עם הדילמות המכזיות בעולם העסקי הגלובאלי.
דוגמאות לדילמות: רכישת חברות ? סיכויי הצלחה, כשלונות גדולים, טכנולוגיות מתנגשות, תרבות, ניהול ושוק ההון. חדשנות לעומת שמרנות ? באיזות מהירות ובאיזו עוצמה לשאוף לחדש ביותר?, חברה רווחית או חברה עם חלום ? כלכלה ישנה לעומת החדשה, תפיסות ניהול חדשניות (האם בכלל צריך לנהל? מיקרו מנג'מנט לעומת העצמת עובדים ? איזו שיטה באמת עובדת), ניהול טאלנטים מורכבים, מבנה וצורת העסקים פוסט קורונה, תרבות חברה והשפעתה על הובלת ארגון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214) +אסטרטגיה למנהלים (12312322) אוניהול אנשים ומערכות - מיק (12612213) +ניהול אנשים ומערכות - מאק (12612214) +אסטרטגיה למנהלים (12612322) אוניהול אנשים ומערכות-מיקרו (12642213) +ניהול אנשים ומערכות-מאקרו (12642212) +אסטרטגיה למנהלים (12642322)
קורסים מקבילים
אסטרטגיה למנהלים (12312322) אואסטרטגיה למנהלים (12612322) אואסטרטגיה למנהלים (12642322)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00