חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-3652-01
שם הקורס אתיקה ואחריות בניהול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' אורי ויזלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oriw@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 440
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 05/04/2022 - 03/06/2022
יום ה
שעות 15:45-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 303
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס יבחנו נושאים הקשורים לממשק בין אתיקה לבין פעילות בסביבה ארגונית/עסקית. הדגש בקורס יהיה על תובנות מתחום האתיקה ההתנהגותית, כלומר על נסיון להבין כיצד אנשים?מנהלים ועובדים?מתנהגים במצבים בהם יש מתח בין עקרונות מוסריים לבין המטרות שלהם ושל הארגון במסגרתו הם פועלים. חלק מהשאלות שיידונו בקורס: מתי מנהלים ועובדים עלולים לנהוג באופן שמנוגד לעקרונות האתיים שלהם עצמם? כיצד פעילות בשווקים משפיעה על עמדות ועל התנהגות מוסרית? האם שיתוף פעולה הוא תמיד רצוי?
הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, דיונים ביקורתיים במאמרים, ניתוח מקרים (case studies), מצגות של תלמידים, והתנסות מעשית בפרדיגמות מרכזיות בתחום האתיקה ההתנהגותית.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00