חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-4444-01
שם הקורס סמינר מחקר בהתנהגות ארגונית לדוקטורנטים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה ד"ר אורי ויזלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oriw@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 440
אופן ההוראה סמינר
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 18:45-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לחשוף את תלמידי הדוקטורט למחקר מגוון ועדכני בנושאי התנהגות ארגונית. במהלך השנה נארח חוקרים אשר יספרו על המחקר שלהם, עם דגש על שאלות פתוחות שעשויות להיות בסיס למחקר נוסף. בשבועות שבהם לא נארח מרצים אורחים יפגשו הסטודנטים עם ד?ר ויזל, יקראו מאמרים מחקריים וידונו בהם.
בחלק השני של הקורס התלמידים יכתבו הצעת מחקר קצרה על אחד מהנושאים שנידונו בקורס, ויציגו בשיעור. תהיה אפשרות לקחת את הקורס פעם נוספת בשנה עוקבת, ובה לפתח את הצעת המחקר לכדי מאמר. פרטים ינתנו במהלך השיעור.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

מטלת סיכום

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00