חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-4444-01
שם הקורס סמינר מחקר בהתנהגות ארגונית לדוקטורנטים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' אורי ויזלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: oriw@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 440
אופן ההוראה סמינר
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
טווח תאריכים 13/02/2022 - 03/06/2022
יום ג
שעות 12:30-13:45
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 301
הלימודים מתקיימים כל שבוע בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לחשוף את תלמידי הדוקטורט למחקר מגוון ועדכני בנושאי התנהגות ארגונית. במהלך השנה נארח חוקרים אשר יספרו על המחקר שלהם, עם דגש על שאלות פתוחות שעשויות להיות בסיס למחקר נוסף. לפני כל פגישה התלמידים יקראו מאמר/ים של החוקר האורח, והפגישה תהיה במתכונת של שיחה/שאלות ותשובות עם האורח (להבדיל מהרצאה פרונטלית).
בשבועות שבהם לא נארח מרצים אורחים יפגשו הסטודנטים עם ד"ר ויזל, יקראו מאמרים מחקריים וידונו בהם.
בחלק השני של הקורס התלמידים יכתבו הצעת מחקר קצרה על אחד מהנושאים שנידונו בקורס, ויציגו בשיעור. תהיה אפשרות לקחת את הקורס פעם נוספת בשנה עוקבת, ובה לפתח את הצעת המחקר לכדי מאמר. פרטים ינתנו במהלך השיעור.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00