חזרה

סילבוס

מספר קורס 1243-7001-01
שם הקורס פרויקט: ניהול לחצים בעבודה: אבחון והתערבות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מדעי הניהול-התנהגות ארגונית
מרצה פרופ' שרון טוקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tokersha@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי ניהול , חדר: 431
אופן ההוראה פרוייקט
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 18:45-21:30
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס
לחצים ומתחים מהווים עבור מרבית האנשים חלק בלתי נפרד מהווי העבודה היומיומי שלהם. שעות העבודה הארוכות, כמות הדוא"ל הגוברת, הצורך לתמרן בין מגוון מטלות ותפקידים, לוחות זמנים בלתי אפשריים ושינויים תדירים בטכנולוגיות ושיטות עבודה- כל אלה השפיעו על עובדים ועל ארגונים עוד טרום הקורונה וביתר שאת מאז שפרצה.
במסגרת הקורס יעבדו התלמידים בקבוצות ויכירו לעומק את המודלים והתיאוריות המובילים בחקר תחום הלחצים הארגוניים, ייחשפו לשיטות אבחון שונות, יכירו שיטות מניעה אישיות וארגוניות וילמדו לבנות תכנית ארגונית להפחתת לחצי עובדים. יושם דגש על ניתוח עולם העבודה שהשתנה בעקבות המגיפה. נכיר גם כלים אישיים להתמודדות עם לחץ ונמפה את חווית העובדים מהבית בתקופה מורכבת זו. פרוייקט הסיכום בקורס יחשוף את התלמיד למגוון הנושאים המתוארים לעיל וישמש ככלי ניהולי. במסגרת הפרוייקט- התלמידים יערכו:
1. אבחון ארגוני הכולל תצפיות ראיונות ושאלונים.
2. הצגת תוצאות ראשוניות בכיתה.
3. בניית מסמך מסכם הכולל תכנית התערבות.
בקורס זה הנוכחות בשיעורים הנה חובה ומחייבת השתתפות פעילה של התלמיד/ה בדיונים והתרגילים (למעט במקרים בהם יש אישור מהמרצה).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול אנשים ומערכות (12312212) אוניהול אנשים ומע' - מיקרו (12312213) +ניהול אנשים ומע' - מאקרו (12312214)


tau logohourglass00:00