חזרה

סילבוס

מספר קורס 1261-3213-01
שם הקורס ניהול פרוייקטים
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי
מרצה פרופ' ורד הולצמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: veredhz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול , חדר: 053
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ו
שעות 08:15-11:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 253
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס ניהול פרויקטים מציג מסגרת תיאורטית וכלים מעשיים לתכנון, ניהול ובקרת פרויקטים בארגונים עסקיים וציבוריים. במהלך הקורס ייבחנו סוגים שונים של פרויקטים תוך התאמת שיטת הניהול למאפייני הפרויקט והאסטרטגיה הארגונית. הקורס יעסוק בייזום פרויקטים, ובתכנון, ניהול ובקרת תהליכי העבודה בפרויקטים בגישה הקלאסית, בגישה האג'ילית ובגישה האסטרטגית.
הקורס מציג גישות, טכניקות וכלים לתכנון ובקרה של פרויקטים, בהתייחס למחזור חיים של פרויקט, ייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת העבודה, תכנון תקציב הפרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים, ניהול תקשורת, ובקרה. הלימוד ייעשה באמצעות הרצאות, תרגילים וניתוחי אירוע. המשתתפים נדרשים לעבודת צוות לשם הכנת והצגת תכנית פרויקט שמטרתה ליישם את החומר הנלמד בכיתהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00