חזרה

סילבוס

מספר קורס 1261-3243-01
שם הקורס אקטואריה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי
מרצה מר עפר ברנדטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: brandto@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 17:15-18:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 253
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד להעריך סיכונים פיננסים עתידיים וכלים להתמודדות אתם. אקטואריה הוכרה כתחום מתמטי נפרד כבר במאה ה-17 . נלמד שימושי אקטואריה בענף הביטוח, שבו יש צורך לחזות עלות של סיכונים. בביטוח חיים יש להעריך סיכונים כגון מוות של מבוטח בטרם עת ומשך חייו לאחר פרישתו מעבודה. בביטוח רכוש יש להעריך סיכונים כגון שריפה ושיטפון. אקטואריה נחוצה גם בניהול עסקי, למשל כדי להעריך את החבות של ארגון בגין דמי מחלה לעובדיו.
אחד מתפקידי האקטואריה הוא לחזות את היכולת של גוף מבטח (חברת ביטוח, ביטוח לאומי וכדומה) לעמוד בהתחייבויות עתידיות שלו לאורך שנים רבות. נלמד להכין ולנתח מאזן אקטוארי, כדי להסיק אם גוף מבטח מצוי בגירעון אקטוארי - מצב של חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות עתידיות, ונעסוק באמצעים לתיקון מצבים כאלה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211) +ניהול המימון (12612410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12612321) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) +ניהול המימון (12312410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12312321)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00