חזרה

סילבוס

מספר קורס 1261-3340-01
שם הקורס ניהול פיננסי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי
מרצה ד"ר טל מופקדיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mofkadi@post.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: ברגלס - כלכלה , חדר: 128
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 18:45-21:30
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 253
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

היקף הקורס: 2 י"ס

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי.

נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (12612410) +דיווח כספי ובקרה בארגונים (12612321)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00