חזרה

סילבוס

מספר קורס 1261-3341-01
שם הקורס תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים עם התמחות בניהול פיננסי
מרצה מר עודד ברוורמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: braver@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: רקנאטי - ניהול
אופן ההוראה שיעור
יחידות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ו
שעות 11:15-14:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 253
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס נועד לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה של נכסים פיננסים שונים, תחת תנאי אי ודאות. הקורס כולל גם דיון רחב במחקרים שונים מתוך מטרה להעניק את הכלים הבסיסיים לביצוע עבודת מחקר על שוק ההון. בכלל זה הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: איגרות חוב ומניות ונוגע במקצת גם בנגזרים פיננסיים.

הקורס מתחיל בסקירת שוק ההון בארץ ובעולם, ממשיך בביקורות על מודל ה-CAPM שנלמד בקורס המבוא ומציג בקצרה את העקרונות מאחורי מודלים חלופיים למודל זה ומעמיק את ההבנה בהם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. בהמשך הקורס דן במדידת ביצועי מנהלי תיקים ומהווה מבוא להערכת אגרות חוב. בסוף הקורס נציג ממצאים אמפיריים שונים על יעילות השוקים הפיננסים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניהול המימון (בציון סף 78) (12612410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12642410) אוניהול המימון (בציון סף 78) (12312410) +מודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00